neljapäev, 25. aprill 2019

Tutvusime Ungari pealinna Budapestiga
Budapest on Ungari pealinn. Linn asub Doonau jõe keskjooksu mõlemal kaldal, Dunántúli ja Alföldi tasandiku vahel. Budapest on Ungari suurim ja rahvastatuim linn. 1,734 miljoni elanikuga on Budapest Euroopa Liidu suuruselt 7. linn. See moodustati 1873. aastal Buda, Pesti ja Óbuda linna liitmise teel. 
2016. aasta rahvaloenduse andmete järgi elas Budapestis  1,756 miljonit inimest - see on rohkem kui inimesi terves Eestis!
Vikipedia andmetel on linn jaotatud 23 ringkonnaks (kerület), mida tähistatakse rooma numbritega (I–XXIII). Need omakorda jagunevad linnaosadeks (városrész).

Pärast Esimest maailmasõda ning Austria-Ungari impeeriumi kokkuvarisemist kuulutas Ungari välja iseseisvuse, Budapestist sai Ungari Vabariigi pealinn.

Teise maailmasõja ajal 1944. aastal hävines osa linnast Ühendkuningriigi ja USA õhurünnakutes. 24. detsembrist 1944 kuni 13. veebruarini 1945 piirati linna, mida teatakse kui Budapesti lahingut. Linn kannatas suuresti omakorda Nõukogude Liidu ja Rumeenia vägede rünnakute all, kui kaitsepositsioonid olid sisse võtnud Natsi-Saksamaa ja Ungari sõdurid. Rohkem kui 38 000 linnaelanikku kaotas konfliktis enda elu, kõik jõge ületavad sillad purustati natside vasturünnakutes. Tuhanded juudid kaotasid enda elu koonduslaagrites, mõnedel õnnestus tänu Šveitsi ja Rootsi diplomaatidele pääseda.
Pärast sõda ja Natsi-Saksamaa kapituleerumist allutati Budapest Moskva kommunistliku režiimi mõjusfääri. 1956. aastal toimus nn Raudse eesriide taguses Budapestis Ungari ülestõus. Pärast NSV Liidu lagunemise protsessi algust, kannab aastast 1989 riik taas nime Ungari Vabariik, pealinnaga Budapestis. Aastal 1991 lahkusid Ungarist Nõukogude väed.
1999. aastal ühines Ungari NATOga. Aastast 2004 on Ungari samuti ka ELi liikmesriik.

pühapäev, 14. aprill 2019

Väike viisakussõnastik

Mõned viisakusväljendid eesti- ungari keelest:
  • Tänan väga! - Nagyon köszönöm!
  • Tere hommikust! - Jó reggelt!
  • Hüvasti! - Viszlát!
  • Eesti - Észtország
  • Ungari - Magyarország

Ungari köök oli väga hõrk!Kuulus guljašisupp.

reede, 12. aprill 2019

Neljas päev Kerekegyháza koolis

Et Ungaris algab erivajaduslike laste väljaselgitamine juba varakult, selles veendusime kohalikus lasteaias ja lastesõimes. Lasteaias käib hetkel 218 last ja lastesõimes 42 last. Mõlemad majad on uued, maitsekalt sisustatud ja hästi erinevate laste arenguks vajalike asjadega varustatult. Paar korda aastas testitakse laste arengut, et märgata erivajaduse olemasolu. Mõlemad asutused on laste vanematele tasuta.

 Kerekegyháza lastesõim.

 Lasteaia fuajees olevad loomad.


Kui hoolega uurida, siis võis tähele panna, et töö oli koostatud redisaini põhimõttel - pudelikorkidest.


Lasteaia spordisaal.
 Lasteaialaste tööd - valged-toonekured.

 Ka lasteaias oli saabuvate pühade märke rohkelt.

Lasteaialaste meisterdused.

Seejärel sõitsime kooli tagasi.
Koolis külastasime kõneravi tundi, kus toimus piltidele silpidest koosneva sõnalise vaste leidmine, lõikamine ja kleepimine. Tunni lõpus mängiti mängu "Must Peeter", mis arendas laste tähelepanu. 
Järgmine tund oli kehaline kasvatus koos rehabilitatsiooniga. Tund algas tervitusringiga: mis oli tänases päevas head? Hiljem toimus erinevate harjutuste kompleksrada, mus õpilased pidid õpitud rütmisalme üteldes jooksma, hüppama, ronima jne. Toimus planeeritud tsensomotoorne treening, mida juhendasid õpetaja ja füsoterapeut. 
Mängimiseks kasutati ka tatrapatja. 
Pärast tunni lõppu vahetati riided samas ruumis, mingit kihistamist või häbenemist me küll ei märganud. Kõik tunnis tublilt osalejad said kleepsu. 
Järgnevalt läksime inglise keele tundi, kus lapsed olid jagatud kolme gruppi. Igas rühmas oli 4- 5 õpilast. Igale õpilasele andis aineõpetaja ülesande: rühma juht, ajavalvur, õpetajalt nõuküsija, esitluse ettekandja, vormistaja. Iga rühm sai ülesande ja ülesande täitmiseks oli veerand tundi. Pärast seda toimusid esitlused. Õpetaja tõi välja presentatsioonide plussid ja märkis, mille kallal oleks veel võinud tööd teha. Tunni lõppu jäi kõlama õpetaja sõnum: Olen teie üle väga uhke! Olite tublid!
Pärast tunde oli meil võimalik külastada Rooma- Katoliku Kirikut, mis asub otse koolimaja kõrval ning mille kellalöögid annavad linnaelanikele teada täpse kellaaja. Piiskop andis meile lahkelt loa kirikut lähemalt vaadata. Samal ajal tuli üks klass kirikusse usuõpetuse tundi. Pärast Meieisapalve lugemist võttis piiskop lapsed pihile.


Pärast kingituste- meenete vahetamist jätsime oma võõrustajatega pisarsilmi hüvasti. 
Sõitsime tutvuma Ungari suuruselt kaheksanda linna Kecskemétiga, mis asub Ungari keskosas ning on asutatud juba 9. sajandil. 
Olgu siia ära toodud mõned selle kaunilt kevadise linna vaated.kolmapäev, 10. aprill 2019

Kolmas päev Kerekegyházas

Hommikul oli meil au olla Kerekegyháza Linnavalitsuses, kus linnapea isiklikult võttis meid kaetud kohvilauaga vastu. Ta rääkis linnakesest ning tundis huvi meie Eesti haldusjaotuse ja valla tegemiste kohta. 
 Kerekegyháza linnavalitsuse ees.
Linnavalitsuse hoone paiknes keset linna.
Linnapea vastuvõtul.
Kooli tagasi minnes külastasime 6.- 7. klassi erivajaduslike õpilaste ajaloo tundi. Lapsed said tunni alguses ülesanded ning asusid neid täitma. Õpetajaid oli 9 õpilase kohta lausa kaks. Nad liikusid ühe õpilase juurest teise juurde ja suunasid nende tööd. Ungaris on kirjastused suutnud välja anda eraldi õppevara, mis on mõeldud erivajaduslikele õpilastele. 
Kehalise kasvatuse tundides on tüdrukud- poisid koos. Arendati erinevaid koordinatsiooniharjutusi. 
Inglise keele tunnis korrati ebareeglipäraseid verbe. Uue teemana õpiti kasutama sõnade "ever- never" kasutamist.
Pärast tunde külastasime Kerekegyháza linna raamatukogu ja noortekeskust.
Raamaukogu ette olid meisterdatud vahvad puidust lihavõttejänesed.

teisipäev, 9. aprill 2019

Teine päev koolis

Teisel koolipäeval algasid meie tundide vaatlused kell 8. 
Matemaatika lõpuklassi (8. klass) õpilased valmistusid lõpueksamiks ja kordasid. Klassis oli 11 õpilast, neid 4 erivajaduslikku. 


Matemaatikaõpetajad jagavad kogemusi.

Sarnaselt meie kooliga tõusevad lapsed enne tunni algust püsti ja tervitavad õpetajat. Korrapidaja annab õpetajatele teada, kes puudu. Vastamissooviks antakse märku enamasti käe tõstmisega. Õpetaja lahendas kodused tööd kontrollimiseks tahvlil läbi, lapsed tegid vajadusel parandused värvilise pliiatsiga. 
Kummaline oli koolikella helisemise süsteem. 5 minutit enne tundide lõppu heliseb n- ö eelkell, mis annab õpetajale märku, et aeg on tunnist kokkuvõte teha ja koduseid töid anda.
Järgmine tund oli taas matemaatika. Grupis oli neli 3. ja 4. klassi erivajaduslikku õpilast, kes õppisid 20 piires arvude liitmist- lahutamist, võrdlemist, järjestamist; korrati paaris- ja paarituid arve ning kirjalikku liitmist. Tunni lõpul premeeris õpetaja kõiki õpilasi kommiga.

Inglise keele tunnis oli neli 6.- 7. klassi erivajaduslikku õpilast. Korrati värvide nimetusi, õpiti lausete moodustamist ja ruume majas. Õpetaja jagas lastele sõnakaarte ja pilte, millest tuli moodustada lause, see kirjutada vihikusse ning leida õigetesse tubadesse sobivad mööbliesemed.
Õpilastel anti võimalus end külalistele tutvustada: öelda oma nimi, vanus ja tutvustada hobi. 

 Klassiruumide ja koridoride seinad olid kaetud väljapanekutega laste töödest.
Kogu koolis oli tunda suure reede ja lihavõttepühade lähenemist. 


 Õpetajate tuba oli töine paik.
Õhtul jalutasime linnas ja nautisime kevadist loodust.

Kerekegyháza kesklinnas jalutamas.

Tutvusime Ungari pealinna Budapestiga

Budapest on Ungari pealinn. Linn asub Doonau jõe keskjooksu mõlemal kaldal, Dunántúli ja Alföldi tasand...